GME Groninger Mozart Ensemble

Meedoen

Ervaren amateurmusici van alle leeftijden vormen het Groninger Mozart Ensemble. Wil je lid worden? We vragen het volgende:

  • passende orkest- of koorervaring;
  • in de gelegenheid zijn om te repeteren in de perioden februari-mei en september-november. De repetities vinden plaats op zaterdagen van 10.00-13.30 uur in Haren en incidenteel op een avond;
  • thuis je partij voorbereiden;
  • bereidheid om naar vermogen eens een commissie- of bestuurstaak te vervullen.

Aan nieuwe leden wordt gevraagd iets voor te zingen of voor te spelen. De contributie bedraagt € 180 per jaar. Via onderstaand formulier kun je je aanmelden.